ELÉRHETŐSÉG

    Cím: Nyírbogdány Fő út 3-5.
    Tel: 06 42 532 540
    Fax: 06 42 532 540
    E-mail:
   
admin@kazinczy-nybd.sulinet.hu
   nyirbogdany@risz.hu

ISKOLÁNK
tanév rendje

iskolában tanító tanárok névsora

(Képek a nevekre hivatkozva tekinthetőek meg.)


1.   Szilágyiné Sinka Zsuzsanna (földrajz, rajz szakos tanár, vizuális - és
      környezetkultúra mestertanár, inkluzív mestertanár, közoktatási vezető,
      intézményvezető)
2.   Pásztorné Hajzer Zsuzsanna (tanító, pedagógiai mestertanár, intézményvezető
      helyettes)
3.   Abán Csaba (matematika, technika, számtechn. szakos, a )
4.   Bodnárné Bacsó Ibolya (tanító - ember és társ. műv. ter., munkaközösség-vez.)
5.   Fűrész Gabriella (tanító, angol szakos tanár)
6.   Homonyik Csabáné (tanító, közoktatási vezető)
7.   Horváth Endréné (történelem, német, orosz szakos tanár)
8.   Kolozsi Györgyné (tanító)
9. Korponai Anna (magyar, történelem szakos tanár, munkaközösség-vezető)
10. Margittai Zoltánné (földrajz, biológia szakos tanár, munkaközösség-vezető)
11. Oroszi István (testnevelés, biológia szakos tanár)
12. Lászlóné Pető Tímea (tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, DÖK-ot segítő tanár )
13. Simon László (tanító)
14. Stremler Magdolna (matematika, kémia, testnevelés szakos tanár)
15. Tulipánné Frindik Enikő (tanító- ének műveltségi terület)
16. Varga Beáta (tanító - természetismeret műveltségi terület)
17. Mezeiné Czimbolinecz Julianna
18. Szikszainé Eszenyi Ágnes

Osztályok, tanulószobák

1. o. 21 tanuló
osztályfőnök:Bodnárné Bacsó Ibolya
napközis nevelő: Poncsák Ágnes (okt.1-től)
2.a. 16 tanuló
osztályfőnök: Mezeiné Czimbolinecz Julianna
osztálytanító: Simon László
2.b 16 tanuló
osztályfőnök: Homonyik Csabáné
osztálytanító: Kolozsi Györgyné
3.o. 22 tanuló
osztályfőnök: Varga Beáta
4.o. 18 tanuló
osztályfőnök: Szikszainé Eszenyi Ágnes
napközis nevelő: Pető Tímea
5.a. 15 tanuló
osztályfőnök: Pető Tímea
5.b 16 tanuló
osztályfőnök: Horváth Endréné
6.a. 15 tanuló
osztályfőnök: Stremler Magdolna
6.b 14 tanuló
osztályfőnök: Margittai Zoltánné
tanulószoba nevelője: Kovácsné Márta
7.o. 21 tanuló
osztályfőnök: Abán Csaba
8.o. 25 tanuló
osztályfőnök: Korponai Anna
tanulószoba nevelője: Margittai Zoltánné

Óraadó tanárok

Általános iskolai oktatás
1. Révész Tamás (fizika)
2. Barta Attiláné (gyógypedagógus)
3. Fohsz Józsefné (magyar)
4. Péter Jánosné (ének)

Művészetoktatás
1. Dávid Géza (zongora)
2. Joó Csabáné (szolfézs)
3. Kádárné Bedő Adrien (furulya)
4. Nagy Zoltán (grafika)
5. Antal Dóra (néptánc)